Luftfilter

I luften omkring oss finns idag många olika ämnen. Det gäller såväl luften utomhus som inomhus. En del av dessa ämnen kan vara skadliga för människor, andra kan vara farliga för djur eller växter, eller påverka olika maskiner negativt. För att skydda levande organismer och maskiner från skadliga ämnen i luften finns olika typer av luftfilter. Den vanligaste placeringen av ett luftfilter är i en ventilationsanläggning. Ibland används flera filter, av olika typ, för att få önskad effekt och stänga ute alla farliga ämnen. Det gäller framför allt i de större städerna.

Partiklar

I luften, framförallt i städerna, finns det partiklar i luften. Dessa partiklar är 10-15 gånger för små för att kunna uppfattas av det mänskliga ögat: de är ofta en tusendels millimeter stora. Partiklarna är så små och lätta att de inte faller till marken, åtminstone inte direkt. De kan därför föras iväg med luften. Partiklar från bilavgaser, eller som dubbdäck river upp från en asfalterad väg, kan därför komma in i en ventilationsanläggning som sitter på taket till ett 15-våningshus. Partiklar kan även färdas med vindar från ett land till ett annat. Partiklar i innerstadsluften i Malmö kan komma från danska kolkraftverk, eller från Autobahn. Partiklarna från fordonstrafiken är ofta 0,4 mikrometer stora, alltså fyra tiotusendels millimeter. Så små partiklar kan komma in i många typer av ventilationssystem, och de kan hålla sig svävande i luften under lång tid.

För att förhindra att skadliga partiklar kommer in i inomhusluften är de flesta ventilationsanläggningar utrustade med filter. Ofta används en kombination av filter, som fungerar enligt flera olika principer. En av dessa principer är mekanisk silning. Enbart silning skulle dock stoppa luftflödet nästan helt. Därför utnyttjas också andra principer i filtret. Bland annat binds laddade partiklar till laddade fibrer i filtret, och följer därför inte med in i ventilationen.